Ευκαιρίες Καριέρας

Στη Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε. εργαζόμαστε με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών.

Πιστεύουμε ότι η επιτυχία δεν έρχεται μόνο μέσα από καινοτομίες και τεχνολογικές ανακαλύψεις. Είναι κυρίως αποτέλεσμα σκέψης, δημιουργίας και δράσης κατάλληλων ανθρώπων. Δηλαδή ανθρώπων με δεξιότητες, δύναμη, προθυμία και ενθουσιασμό. Εφοδιασμένων με γνώσεις και όρεξη για δουλειά.

Η εμπειρία μας βοήθησε ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό και υγειές περιβάλλον εργασίας, αποτελούμενο από ανθρώπους προσανατολισμένους στον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα.

Χτίζοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης τόσο με το προσωπικό μας, όσο και με προμηθευτές και πελάτες μας, φιλοδοξούμε τα επόμενα χρόνια να επεκτείνουμε την ανοδική μας πορεία, διπλασιάζοντας το μέγεθος της επιχείρησης μας.

Μέσα από τις υψηλής ποιότητας οργανωτικές δομές που διέπουν την εταιρία μας, αναζητούμε εκείνους που ταυτίζονται με το παραπάνω προφίλ και τους προσφέρουμε τη δυνατότητα μέσα από διαρκή εκπαίδευση να το εξελίξουν.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο hr@gedsa.gr

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

PROMOTERS

 

 

PROMOTERS

Θέση εργασίας: Promoter

Κωδικός θέσης: PRO 16/03/2016

Για τη θέση αυτή, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο a.chariton@gedsa.gr

 

Ρόλος

Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση και την πώληση των προϊόντων της εταιρείας, μέσα στον χώρο καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών.

 

Αρμοδιότητες Υποψηφίου

 • Προώθηση - πώληση των προϊόντων της εταιρείας στον τελικό καταναλωτή
 • Παραλαβή και τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Συντήρηση προϊόντων ραφιού
 • Παραλαβή επιστροφών τελικού καταναλωτή στο χώρο του καταστήματος
 • Επίτευξη στοχοποιημένων πωλήσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ηλικία άνω των 25 ετών
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Εξωστρεφής και ευγενική παρουσία
 • Προϋπηρεσία απαραίτητη 2 ετών στο χώρο της λιανικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών
 • Ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώση Η/Υ

 

 

ASSISTANT BRAND MANAGER

Θέση εργασίας: Assistant Brand Manager

Κωδικός θέσης: ABM 30/04/2015

 

Ρόλος

Ο/Η υποψήφιος/α σε συνεργασία με το Brand Manager, είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής Marketing των προϊόντων ευθύνης του/της και τη σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων ( για την ομάδα των προϊόντων που αντιπροσωπεύει ). Συμμετέχει στο σχεδιασμό της πολιτικής τιμών και της στρατηγικής marketing και επιλέγει τους κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες για την εφαρμογή των προδιαγραφών αυτής της στρατηγικής. Αναφέρεται στον Εμπορικό Διευθυντή, τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας, το Brand Manager και συνεργάζεται στενά με τον Product Manager των προϊόντων τη ευθύνης του.

Αρμοδιότητες Υποψηφίου

 • Διαμόρφωση πρόβλεψης και προτάσεις προωθητικών ενεργειών των προϊόντων.
 • Επιμέλεια για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων εργαλείων επικοινωνίας και προώθησης.
 • Σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων.
 • Διενέργεια Έρευνας Αγοράς και παρακολούθηση των τάσεων και των νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για εισαγωγή νέων προϊόντων ή κατηγοριών.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό της πολιτικής τιμών και της στρατηγικής marketing.
 • Αξιολόγηση αποδοτικότητας των προϊόντων και καινοτόμες ιδέες με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού.
 • Επιμέλεια για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και όλου του πληροφοριακού υλικού.
 • Επιμέλεια για την προϊοντική εκπαίδευση της ομάδας πωλήσεων και των πελατών.
 • Συγκέντρωση και προετοιμασία υλικού για το site της εταιρείας και τα λοιπά μέσα επικοινωνίας και προβολής.
 •  

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής με ειδίκευση στο Marketing (μεταπτυχιακές σπουδές θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα).
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλη Εμπορική Εταιρεία, με επιθυμητή παράλληλα την εμπειρία σε χειρισμό καταναλωτικών προϊόντων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, ικανότητα ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.
 • Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές σχέσεις.
 • Ικανότητα να τηρεί deadlines και να λειτουργεί αποτελεσματικά υπό συνθήκες πίεσης.
 • Πνεύμα συνεργασίας με την ομάδα, ικανότητα επίτευξης στόχων σε εργασιακό περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων.
 • Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.
 • Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική διάθεση.

 

 

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Θέση Εργασίας: Στέλεχος Πωλήσεων

Κωδικός Θέσης: ΣΠΚ 02/02/2015

Ρόλος

Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στο υφιστάμενο πελατολόγιο, αλλά και σε νέο που ο ίδιος θα αναπτύξει. Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό και συνεργάζεται στενά με το τμήμα Marketing.

 

Αρμοδιότητες

 • Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου καθώς και ανάπτυξη νέου
 • Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς.
 • Διερεύνηση αναγκών των πελατών.
 • Παρουσίαση νέων προϊόντων στους πελάτες.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου πωλήσεων, προτάσεις συνεργασίας προς τους πελάτες και σύναψη συμφωνίας.
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων και οικονομικών στοιχείων των πελατών.
 • Ευθύνη υλοποίησης του μηνιαίου και ετήσιου προϋπολογισμού στόχου πωλήσεων.
 • Υποβολή προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες με βάση τις ανάγκες των πελατών.
 • Εβδομαδιαία και μηνιαία αναφορά για τα αποτελέσματα των στόχων και προβλήματα που τυχόν ανεκυψαν.

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών στη χονδρική πωλήση με τουλάχιστον 3 χρόνια στον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών .
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Εξωστρεφής και ευγενική προσωπικότητα.
 • Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών.
 • Συγκέντρωση στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ηλικία έως 45 ετών