Ανακοινώσεις

Έτος 2017


Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (1.10.2017)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 25.09.2017

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Έκτακτη Γ.Σ. 26.07.2017

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 26.07.2017

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Έκτακτη Γ.Σ. 26.07.2017

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Έκτακτη Γ.Σ. 26.07.2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25.09.2017 (4.09.2017)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 Ντερ Κρικοριάν (2.8.2017)

Ανακοίνωση για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μετά από διαγραφή 250.000 μετοχών της εταιρείας (31.07.2017)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 26.07.2017

Ανακοίνωση για τη διαγραφή 250.000 μετοχών της εταιρείας (27.07.2017)

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Έκτακτη Γ.Σ. 26.07.2017

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 26.07.2017

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Έκτακτη Γ.Σ. 26.07.2017

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Έκτακτη Γ.Σ. 26.07.2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26.07.2017 (5.07.2017)

Ανακοίνωση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ. 3.7.2017

Ανακοίνωση Αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. 27.06.2017

Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος Απόσχισης Κλαδου Εμπορίας και Τεχνικής Υποστήριξης (22/6/2017)

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την A' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. 27.06.2017

Σχέδιο Αποφάσεων A' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. 27.06.2017

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την A' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. 27.06.2017

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την A' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. 27.06.2017

Ανακοίνωση για προαναγγελία  A' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27.06.2017 (16.06.2017)

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16.06.2017 (25.05.2017)

Ανακοίνωση  Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2017

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (2.05.2017)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. 28.03.2017

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. 28.03.2017

Σχέδιο Αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. 28.03.2017

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. 28.03.2017

Ανακοίνωση για προαναγγελία  A' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28.03.2017 (17.03.2017)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Δωδέκατης Περιόδου Εκτοκισμού (01.01.2017–09.03.2017) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (10.03.17)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές ή εξόφλησής τους (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 03/03/2017

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Έκτακτη Γ.Σ. 17.03.2017

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 17.03.2017

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Έκτακτη Γ.Σ. 17.03.2017

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Έκτακτη Γ.Σ. 17.03.2017

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17.03.2017 (24.02.2017)

Ανακοίνωση για Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ.(8.2.2017)

Ανακοίνωση για Αναδιοργάνωση Ομίλου

 

Έτος 2016


Ανακοίνωση για Επιτόκιο Ενδέκατης Περιόδου Εκτοκισμού (01.07.2016–31.12.2016) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (30.12.16)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 19.12.2016

Ανακοίνωση Αγοράς Μετοχών από Διευθυντικό στέλεχος (7.11.2016)

Ανακοίνωση για πρόωρη εξόφληση ομολογιών της Β' Σειράς Ομολογιακού Δανείου (30.09.2016)

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (30.09.2016)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.09.2016

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Δέκατης Περιόδου Εκτοκισμού (01.01.2016–30.06.2016) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (01.07.16)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.06.2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 13.06.2016

Γνωστοποίηση κράτους - μέλους προέλευσης Εταιρείας (3.6.2016)

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Τακτική Γ.Σ. 13.06.2016

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 13.06.2016

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Τακτική Γ.Σ. 13.06.2016

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Τακτική Γ.Σ. 13.06.2016

Ανακοίνωση Αλλαγής Ημερομηνίας Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.06.2016

Ανακοίνωση  Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2016

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 06.06.2016 (Έγινε αλλαγή ημερομηνίας από 6/6/16 σε 13/6/16)

Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή 15.04.2016

Ανακοίνωση  Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2016

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (31.03.2016)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.03.2016

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 15.03.2016

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Έκτακτη Γ.Σ. 15.03.2016

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Έκτακτη Γ.Σ. 15.03.2016

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 15.03.2016

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Έκτακτη Γ.Σ. 15.03.2016

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15.03.2016 (22.02.2016)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Ένατης Περιόδου Εκτοκισμού (01.07.2015–31.12.2015) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (04.01.16)

 

Έτος 2015


Ανακοίνωση Αγοράς Μετοχών από Διευθυντικό στέλεχος (22.12.2015)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (22.12.2015)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.12.2015

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (4.12.2015)

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (27.11.2015)

Ανακοίνωση για πρόωρη εξόφληση ομολογιών της Β' Σειράς Ομολογιακού Δανείου (30.09.2015)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 25.09.2015

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (29.08.2015)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Όγδοης Περιόδου Εκτοκισμού (01.01.2015–30.06.2015) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (01.07.15)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 19.06.2015

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 18.06.2015

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Γ.Σ. 19.06.2015

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 19.06.2015

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 19.06.2015

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 19.06.2015

Ανακοίνωση σύμφωνα με το αρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού (01.06.2015)

Ανακοίνωση Αλλαγής Ημερομηνίας Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 19.06.2015

Ανακοίνωση  Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12.06.2015 (Έγινε αλλαγή ημερομηνίας από 12/6/15 σε 19/6/15)

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης πώλησης μετοχών της "De’Longhi Kenwood Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών Α.Ε." (19.05.2015)

Ανακοίνωση  Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2015

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 20.03.2015

Πώληση 100% θυγατρικής εταιρείας «GED LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (13/03/2015)

Ανακοίνωση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (put option) (25.02.2015)

Ανακοίνωση για ολοκλήρωση απόσχισης του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας (16.01.2015)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Έβδομης Περιόδου Εκτοκισμού (01.07.2014–31.12.2014) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (02.01.15)

Έτος 2014


Ανακοίνωση για πρόωρη εξόφληση ομολογιών της Β' Σειράς Ομολογιακού Δανείου (31.12.2014)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 18.12.2014

Ανακοίνωση για πρόωρη εξόφληση ομολογιών της Β' Σειράς Ομολογιακού Δανείου (30.09.2014)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 18.09.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (4.9.2014)

Ανακοίνωση σχολιασμού δημοσιεύματος Euro2day - Επιστολή Επ. Κεφγάς 2932 12.8.14 (12.08.2014)

Ανακοίνωση παραίτησης Γενικού Διευθυντή (08.08.2014)

Ανακοίνωση για απόφαση απόσχισης του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας (08.07.2014)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 07.07.2014

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Γ.Σ. 07.07.2014.pdf

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 07.07.2014

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 07.07.2014

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 07.07.2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 07.07.2014

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Έκτης Περιόδου Εκτοκισμού (01.01.2014–30.06.2014) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (01.07.14)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 19.06.2014

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (21.5.2014)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 30.04.2014

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Γ.Σ. 30.04.2014

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 30.04.2014

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 30.04.2014

Πρόκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.04.2014

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 30.04.2014

Ανακοίνωση  Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2014

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 19.03.2014.pdf

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Πέμπτης Περιόδου Εκτοκισμού (01.07.2013–31.12.2013) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (02.01.14)

Έτος 2013


Ανακοίνωση  Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2013

Ανακοίνωση - Απάντηση στην με Αρ.πρωτ.1257 27.3.2013 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 19.12.2013

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 20.09.2013.pdf

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.06.2013.pdf

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 22.03.2013

Ανακοίνωση Αγοράς Μετοχών από Διευθυντικό στέλεχος (4.3.2013)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 26.04.2013

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Γ.Σ. 26.04.2013

Ανακοίνωση για ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή (31.01.2013)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Τέταρτης Περιόδου Εκτοκισμού (01.01.2013–30.06.2013) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (01.07.13)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Τρίτης Περιόδου Εκτοκισμού (01.07.2012–31.12.2012) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (02.01.13)

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Συγχώνευσης (02.01.2013)

Ανακοίνωση Πώλησης Θυγατρικής Εταιρείας Capo Di Corfu (01.10.2013)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γεώργιος Δημητρίου (432013)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Blake Assets S.A. (25.7.2013)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Blake Worldwide S.A. (25.7.2013)

Ανακοίνωση σχετική με Ομολογίες (29.01.2013)

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 26.04.2013

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26.04.2013 (442013)

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 26.04.2013

Σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας (Γ.Σ. 26.4.2013)

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 26.04.2013

 

Έτος 2012


Ανακοίνωση  Οικονομικού Ημερολογίου για το έτος 2012

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.03.12

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.09.12

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.12.12

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 22.06.12

Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης του Δ.Σ. (27.112012)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 28.05.2012 (29.05.2012)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 29.03.2012 (30.03.2012)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 22.06.2012 (25.06.2012)

Ανακοίνωση απόφασης για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης (29.10.2012)

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Γ.Σ. 22.06.2012

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου για την Γ.Σ. 28.05.2012

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Δεύτερης Περιόδου Εκτοκισμού (01.01.2012–30.06.2012) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (02.07.12)

Ανακοίνωση για Επιτόκιο Πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού (23.09.2011–31.12.2011) της Β΄ Σειράς του Μ.Ο.Δ (04.01.12)

Ανακοίνωση γνωστοποίησης αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης (02.07.2012)

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές (25.06.2012)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γεώργιος Δημητρίου (4.7.2012)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Κωννος Βελάνης (4.7.2012)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (4.7.2012)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Blake Assets (4.7.2012)

Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 35562007 (28.06.2012)

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 22.06.2012

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 28.05.2012

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου για την Γ.Σ. 29.03.2012

Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης συγχώνευσης (29.11.2012)

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28.05.2012 (03.05.2012)

Πρόκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29.03.2012 (06.03.2012)

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22.06.2012 (29.05.2012)

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. (29.03.2012)

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γ.Σ. 28.05.2012

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 22.06.2012

Σχέδιο Σύμβασης συγχώνευσης (29112012)

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 22.06.2012

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 28.05.2012

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για την Γ.Σ. 29.03.2012

 

Έτος 2011


Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής (Μ.Ο.Δ.) (21.03.2011)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 21.12.11

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.)

Ανακοίνωση Αλλαγής Έδρας (01.03.2011)

Ανακοίνωση Αλλαγής Επωνυμίας (22.02.2011)

Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή

Ανακοίνωση αλλαγής οικονομικού Διευθυντή (23.11.2011)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. 06052011 (09.05.2011)

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου (04.05.2011)

Ανακοίνωση για ανάκληση απόφασης Συγχώνευσης (02.03.2011)

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για Β' σειρά Μ.Ο.Δ.

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου για Β' σειρά Μ.Ο.Δ.

Ανακοίνωση Διάθεσης Τίτλων Β΄ σειράς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.)

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές (09.05.2011)

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές (18.11.2011)

Ανακοίνωση Έκδοσης Β΄ σειράς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.)

Ανακοίνωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης κάλυψης Β΄ Σειράς Μ.Ο.Δ.

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Συγχώνευσης (05.07.2011)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γεώργιος Δημητρίου (29.11.2011)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Γεώργιος Δημητρίου (30.11.2011-Σωστή επανάληψη)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Κωννος Βελάνης (29.11.2011)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Κωννος Βελάνης (30.11.2011-Σωστή επανάληψη)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (29.11.2011)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Σπυρίδων Τασόγλου (30.11.2011-Σωστή επανάληψη)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Blake Assets (29.11.2011)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Blake Assets (30.11.2011-Σωστή επανάληψη)

Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 35562007 (24.11.2011)

Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 35562007 (31.05.2011)

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Διευθυντικών Στελεχών (Α.Κατσίρης)

Γνωστοποίηση Συναλλαγών Διευθυντικών Στελεχών (Γ.Δημητρίου)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ Γ.Σ. 06.05.2011

Επιτόκιο Τρίτης Περιόδου Εκτοκισμού (10.1.2011 - 30.06.2011) του Μ.Ο.Δ. (05.01.2011)

Κάλυψη Β΄ Σειράς Μ.Ο.Δ. Μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μετόχων (12.09.2011)

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση την 06.05.2011 (15.04.2011)

Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γ.Σ. (06.05.2011)

Σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (10.05.2011)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Γ.Σ. 06.05.2011

 

Έτος 2010


Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής (Μ.Ο.Δ.) (20.12.2010)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής (Μ.Ο.Δ.) (21.06.2010)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής (Μ.Ο.Δ.) (21.9.2010)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής (Μ.Ο.Δ.) (22.03.2010)

Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή (05.08.2010)

Ανακοίνωση Αλλαγής Ποσοστοού μετόχου ΑSBAVEL TRADING LIMITED(14.10.2010)

Ανακοίνωση Αλλαγής Ποσοστού μετόχου (08.03.2010)

Ανακοίνωση Αλλαγής Ποσοστού μετόχου Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(14.10.2010)

Ανακοίνωση Αλλαγής Ποσοστού μετόχου Κ. BEΛΑΝΗ ΑSBAVEL (15.10.2010)

Ανακοίνωση Αλλαγής Υπεύθυνου Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων (08.04.2010)

Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ. - Σωστή επανάληψη (20.10.2010)

Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ. (19.10.2010)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γ.Σ. 15 11 2010 ( 16.11.2010)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γ.Σ. 16.06.2010 (17.06.2010)

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γ.Σ. 23.08.2010 (24.08.2010)

Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου (15.11.2010)

Ανακοίνωση για έκδοση Β σειράς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (26.10.2010)

Ανακοίνωση Διάθεσης 2ου Συμπλτος Ενημερωτικού Δελτίου (26.02.2010)

Ανακοίνωση - Εισαγωγή νέων μετόχων (18.02.2010)

Ανακοίνωση Εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές ( 05.08.2010 )

Ανακοίνωση Εισαγωγής μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές (30.04.2010)

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από A.M.K. μετά από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας (18.10.2010)

Ανακοίνωση εισαγωγής μετοχών από A.M.K. μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές(18.10.2010)

Ανακοίνωση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου & Διάθεσης Δελτίου (29.01.2010)

Ανακοίνωση Εξαγοράς «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» & πώλησης «Ε. Ζητουνιάτης ΑΕΕΗΣ» (14.10.2010)

Ανακοίνωση Λήξης Συμβολαίου (03.02.2010)

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Κάλυψης Μ.Ο.Δ. (08.03.2010)

Ανακοίνωση Όρων έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (01.02.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (11.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 1 ( 5.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 1 (4.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 2 ( 5.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 2 (4.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 3 ( 5.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 4 ( 5.11.2010)

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 4 (4.11.2010)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποπ.Καταστατικού (15.11.2010)

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού ( 05.08.2010 )

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης των άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού ( 16.06.2010 )

Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 3556 2007 (25.05.2010)

Ανακοίνωση του άρθρου 9 παρ. 5 Ν. 35562007 (01.11.2010)

Ανακοίνωση Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με DE'LONGHI (20.04.2010)

Ανακοίνωση υπογραφής τροποποίησης σύμβασης με Ε.Ζητουνιάτη (12.07.2010)

Απάντηση σε επιστολές 444415.10.2010 της Ε.Κ. και 29184 15.10.2010 του Χ.Α.(18.10.2010)

Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Χ.Α. (05.02.2010)

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχου (09.07.2010)

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχου (30.07.2010)

Διάθεση Τίτλων Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) ( 18.03.2010 )

Έκδοση Μ.Ο.Δ. Μη Διαπρσιμου στο Χ.Α. με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μέτοχων (09.03.2010)

Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 21901920 (30.07.2010)

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για Γ.Σ. 15.11.2010

Aνακοίνωση Αποφάσεων Γ.Σ. 06.09.2010 (07.09.2010)

Πρόσκληση σε Γ.Σ. την 16.06.2010 (25.05.2010)

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γ.Σ. την 23.08.2010 (29.07.2010)

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γ.Σ. την 15112010 (22.10.2010)

Σύμβαση απόκτησης μετοχών και σύμβαση μετόχων με DE'LONGHI Appliances s.r.l. (25.05.2010)

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης ΓΣ (15.11.2010)

Aνακοίνωση για έκτακτη εισφορά οικονομικού έτους 2010 ( 01.06.2010 )

Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας 3 (4.11.2010)

Ψηφοδέλτιο για την δια αλληλογραφίας άσκηση δικαιώματος για Γ.Σ. 15.11.2010