Ισολογισμοί

 

Έτος 2017


Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2017

Εξαμηνιαία Οικονομική 'Εκθεση 30.06.2017 (Βάση ΔΠΧA)

 

Έτος 2016


Ετήσια Οικονομική 'Εκθεση της 31.12.2016

Στοιχεία & Πληροφορίες 31.12.2016

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2016

Εξαμηνιαία Οικονομική 'Εκθεση 30.06.2016 (Βάση ΔΠΧA)

 

Έτος 2015


Στοιχεία & Πληροφορίες 31.12.2015

Ετήσια Οικονομική 'Εκθεση της 31.12.2015

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2015 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2015

Εξαμηνιαία Οικονομική 'Εκθεση 30.06.2015 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2015 (Βάση ΔΠΧA)

 

Έτος 2014


Στοιχεία & Πληροφορίες 31.12.2014

Ετήσια Οικονομική 'Εκθεση της 31.12.2014

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2014

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2014 (Βάση ΔΠΧA)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2014 (Βάση ΔΠΧΑ)

Εξαμηνιαία Οικονομική 'Εκθεση 30.06.2014 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2014

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2014

Έτος 2013


Στοιχεία & Πληροφορίες 31.12.2013

Ετήσια Οικονομική 'Εκθεση της 31.12.2013

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2013

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2013 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2013

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2013 (ΒΑΣΗ ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2013

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2013 (Βάση ΔΠΧA)

 

'Ετος 2012


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2012

Ετήσια Οικονομική 'Εκθεση της 31.12.2012

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2012 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2012 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2012 (ΒάσηΔΠΧA)

 

Έτος 2011


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2011

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2011 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2011

Eξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2011 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2011 (Βάση ΔΠΧA)

 

Έτος 2010


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2010

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2010

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2010 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2010

Eξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2010 (Βάση ΔΠΧA )

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2010

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2010 (Βάση ΔΠΧA)

 

Έτος 2009


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2009

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2009

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2009 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2009

Eξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.06.2009 (Βάση ΔΠΧA)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2009 (Βάση ΔΠΧA)

 

Έτος 2008


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2008

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2008

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2008 (Βάση ΔΠΧΠ)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2008

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.06.2008

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2008 (Βάση ΔΠΧΠ)

 

Έτος 2007


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 (Βάση ΔΠΧΠ)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2007 (Βάση ΔΠΧΠ)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2007 (Βάση ΔΠΧΠ) 

Στοιχεία  & Πληροφορίες της 31.03.2007 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31.03.2007 (Βάση ΔΠΧΠ)

 

Έτος 2006


Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.12.2006

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 

Επεξηγηματική Έκθεση Δ.Σ. Χρήσης 1-31.12.2006

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.09.2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.09.2006 (Βάση ΔΠΧΠ)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 30.06.2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2006 (Βάση ΔΠΧΠ)

Στοιχεία & Πληροφορίες της 31.03.2006

Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις 31.03.2006 (Βάση ΔΠΧΠ)