Λευκές Συσκευές

Brands

Νέα Προϊόντα

SINGER
Μηχανικός
SMNG-20L-BL - Κεντρική Εικόνα
6 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
Λειτουργία ξεπαγώματος
Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών
SINGER
Μηχανικός
SMNG-20L-WH - Κεντρική Εικόνα
6 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
Λειτουργία ξεπαγώματος
Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών
SINGER
Μηχανικός
SMWG-20L-IN - Κεντρική Εικόνα
9 επίπεδα λειτουργίας
3 τρόποι μαγειρέματος
5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
SHARP
Μηχανικός
R200WW - Κεντρική Εικόνα
Λειτουργία Ξεπαγώματος
5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
Χρονοδιακόπτης 35 λεπτών
SHARP
Μηχανικός
R200BKW - Κεντρική Εικόνα
Λειτουργία Ξεπαγώματος
5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
Χρονοδιακόπτης 35 λεπτών
SHARP
Μηχανικός
R200INW - Κεντρική Εικόνα
Λειτουργία Ξεπαγώματος
5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
Χρονοδιακόπτης 35 λεπτών
SHARP
Ηλεκτρονικός
R20STE - Κεντρική Εικόνα
Λειτουργία Ξεπαγώματος
Λειτουργία γρήγορου μαγειρέματος
5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων
SHARP
Ηλεκτρονικός
R222STWE - Κεντρική Εικόνα
Αυτόματη λειτουργία για pizza
Λειτουργία γρήγορου μαγειρέματος
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας
SHARP
Ηλεκτρονικός
R642WW - Κεντρική Εικόνα
3 τρόποι μαγειρέματος
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας
Αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος
SHARP
Ηλεκτρονικός
R242WW - Κεντρική Εικόνα
Λειτουργία Ξεπαγώματος
Αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας
ΙΖΟΛΑ
Εντοιχιζόμενος αυτόνομος φούρνος
ZL1013-23X - Κεντρική Εικόνα
Pure Clean
Πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
Αφαιρούμενες πλαϊνές ράγες στήριξης
ΙΖΟΛΑ
Εντοιχιζόμενος αυτόνομος φούρνος
ZL1013-33X - Κεντρική Εικόνα
Καταλυτική
Pure Clean
Πόρτα φούρνου με τριπλό αποσπώμενο κρύσταλλο