Οικονομικά Δεδομένα

20.03.2015
Πρόσκληση Μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές (20.3.2015)
13.03.2015
Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές (Β΄ σειρά Μ.Ο.Δ.) 19.03.2014.pdf
13.03.2015
Πώληση 100% θυγατρικής εταιρείας «GED LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (13.03.2015)
13.03.2015
Πληροφοριακό σημείωμα εξαγοράς "Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΒΕ" (29/12/2010)
13.03.2015
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011