Από   
Έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό προϊόντων σε αυτή την κατηγορία
Αφαίρεση
placeholder
Σύγκριση μοντέλων

Στα πλαίσια αισθήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σεβασμού προς το περιβάλλον, τον άνθρωπο και το ευρύ κοινωνικό σύνολο, φροντίζουμε συνεχώς για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και δράσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας προς τον άνθρωπο και τη φύση, δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίες συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και διασφαλίζουν συνθήκες καλύτερης διαβίωσης για όλους μας. Ταυτόχρονα στηρίζουμε ενεργά την ανακύκλωση συσκευών μέσα από τη συμμετοχή μας στους αρμόδιους οργανισμούς.

Επιπλέον, έχουμε επίγνωση ότι αυτή η ευθύνη μπορεί να λειτουργήσει μόνο συλλογικά και ακόμη πιο αποδοτικά, όταν δοθούν κίνητρα στο προσωπικό μας. Για αυτό το λόγο, φροντίζουμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε υπεύθυνο εργοδότη, ακολουθώντας θεμελιώδεις αρχές και βασικούς κανόνες διοίκησης και συμπεριφοράς.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν:

-Συμμετοχή σε συνδέσμους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή
-Ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών
-Χορηγίες

 

Η Γ.Ε Δημητρίου Α.Ε.Ε συμμετέχει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε είναι ο εγκεκριμένος φορέας, για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα. Στόχος της η ανακύκλωση όλων των συσκευών όπως: λευκές συσκευές κουζίνας, μικροσυσκευές, κλιματιστικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα. Αντικειμενικός σκοπός της, η προστασία και εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, η μείωση του όγκου απορριμμάτων και κατά συνέπεια της ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί από τις βλαβερές ουσίες τους.

 

Η Γ.Ε Δημητρίου Α.Ε.Ε αποτελεί ενεργό μέλος του ΣΒΕΗΣ

Ο ΣΒΕΗΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Συσκευών). αντιπροσωπεύει το 90% της Ελληνικής Αγοράς στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, που συμβάλλουν στην καθημερινή άνεση και εξυπηρέτηση των Καταναλωτών. Πρωταρχικός σκοπός του Συνδέσμου αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Οι δράσεις των μελών του επιβάλλεται να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες και τα ενεργειακά πρότυπα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Top